Twist Arracades Japó Sant Jordi

27

Peça superior d'argila polimèrica alargènica. Poden ser de 3cm. de diàmetre amb part superior o de botó. Cada parell te dos dibuixos diferents inspirats en les roses de Sant Jordi.